Betingelser – timeleje

Betingelser for brug af værksted på timebasis.

Ved booking af værksted overføres lejeprisen med Mobilpay til 4265 6989. Dette beløb refunderes ved annullering senest 12 timer før aftalt mødetid.

Ved ankomst overføres kr 1.000,- med Mobilpay til 4265 6989.

Inden arbejde påbegyndes fotograferes elmåler og sendes som MMS til 4265 6989.

Er der bestilt værktøjspakke, kontrolleres at alt værktøj er til stede iht. opmærkning.

Det anbefales at fotografere værktøjstavle og sende som MMS til 4265 6989 som dokumentation.

Brug af olieaftapper skal aftales på forhånd og koster kr. 30,- pr aftapning.

Lejer skal rydde op efter brug.
Eventuelt oliespild eller andet forurenende skal opsuges med savsmuld, som forefindes ved siden af arbejdsbord. Savsmuld som kan genbruges, anbringes i spand samme sted, savsmuld som ikke kan genbruges fyldes i affaldspose.
Værktøj skal aftørres efter brug.

Eventuelt vand på gulv opsuges med vådsuger som forefindes til højre for arbejdsbord. Oliespild og og andet forurenende må ikke opsuges med vådsuger.

15 minutter inden værkstedet forlades, ringes til 4265 6989 for afregning.

Det overskydende beløb tilbageføres via Mobilpay.

Det betales pr påbegyndt time. Hvis gulv ikke er renset for vand / olie, der efterlades affald/emballage eller værktøj ikke er sat/hængt på plads tillægges 1 time.

Ødelagt / manglende værktøj erstattes til genanskaffelsespris.

Udlejer påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle skader på materiel og personer, uanset om disse skyldes defekt udstyr.
Værkstedet er kameraovervåget