Betingelser faste lejere

Betingelser for brug af værksted for faste lejere.

Værkstedet kan reserveres minimum 3 timer ad gangen.

Hvis værkstedet er ledigt kan straksbookes 1 time eller mere, fra den kommende hele time.

Inden arbejde påbegyndes fotograferes elmåler og sendes som MMS til 4265 6989

Håndværktøj er ikke inkluderet. Værktøjspakke kan lejes for kr. 100 pr. gang.

Brug af olieaftapper skal aftales på forhånd og koster kr. 30,- pr aftapning.

Efter brug skal ryddes op og affald i form at brugte reservedele, emballage, tommer flasker, spildolie og andet skal fjernes.

Er affald ikke fjernet beregnes kr. 50,- for bortskaffelse pr. gang.

Tomme oliedunke og andre beholdere (f.eks. sprinklerdunke) som kan rumme 3 liter eller mere, bedes anbragt ved olietønde. Kun beholdere med låg som kan lukke tæt.

Eventuelt oliespild eller andet forurenende skal opsuges med savsmuld, som forefindes ved siden af arbejdsbord. Savsmuld som kan genbruges, anbringes i spand samme sted, savsmuld som ikke kan genbruges fyldes i affaldspose.
Værktøj skal aftørres efter brug.

Eventuelt vand på gulv opsuges med vådsuger som forefindes til højre for arbejdsbord. Oliespild og og andet forurenende må ikke opsuges med vådsuger.

Ved afslutning fotograferes elmåler og sendes som MMS til 42656989

Lejer må have 1. bil stående. Står der flere biler ved månedsskifte, faktureres kr. 250,- pr bil.

Udlejer påtager sig absolut intet ansvar for eventuelle skader på materiel og personer, uanset om disse skyldes defekt udstyr.

Værkstedet er kameraovervåget